ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN VÀO HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NĂM 2017

  

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng đạt Giải Nhất về sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 5 – Khu vực miền Trung

   

Những câu hỏi thường gặp:
(Nhấn vào câu hỏi để xem câu trả lời tương ứng)
Nếu bạn có câu hỏi nào khác với những câu hỏi ở trên hoặc cần được giải thích vấn đề gì đó chi tiết hơn, xin mời bạn bấm vào đây để liên hệ với chúng tôi
Câu hỏi tư vấn tuyển sinh